Filozofija samostojnega učenja - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Filozofija samostojnega učenja

V širšem pomenu opisujemo samostojno učenje kot proces, v katerem posameznik prevzame iniciativo, s pomočjo drugih ali brez, za ugotovitev svojih izobraževalnih potreb, za opredelitev ciljev, za iskanje človeških in materialnih učnih virov, za izbiro in izvajanje učnih strategij in za oceno učnega rezultata. (Malcom Knowles)

V slovenski teoriji je organizirano samostojno učenje opredeljeno kot:

»... učenje / izobraževanje, pri katerem posameznik ali skupina prevzame glavno odgovornost za načrtovanje, izpeljavo in ovrednotenje svojega učenja ali izobraževanja, pri tem pa mu lahko pomagajo druge osebe ali ustanove. Če poteka učenje ob organizirani (načrtovani, dovolj stalni, redni in intenzivni) pomoči drugih, ga označujemo kot (organizirano) samostojno učenje ob pomoči drugih ali vodeno samoizobraževanje, če pa ga pretežno izpelje posameznik sam, ga poimenujemo le (organizirano) samostojno učenje.« (Jelenc, 2001: 75).

Neformalno učenje je še vedno neprepoznavno v širšem kontekstu slovenskega izobraževalnega sistema. V času, ko večina vrednot izhaja iz materialnega vidika življenja, želimo posebej izpostaviti učenje kot vrednoto. 

V slovenskih središčih za samostojno učenje se na leto uči približno 7.000 odraslih, ki jim ta oblika neformalnega izobraževanja bolj ustreza kot druge formalne in neformalne oblike. Nekaj svojega prostega časa kvalitetno preživijo v središčih za samostojno učenje, kjer utrjujejo in nadgrajujejo obstoječe znanje ter pridobivajo novo znanje, kar je v družbi učenja in znanja nujnost.

Veliko ljudi se uči zaradi:

  • osebnega zadovoljstva ob učenju,
  • učenja samega,
  • osebnostne rasti in
  • lastnega razvoja.

Koncept vseživljenjskega učenja

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415472