Primerjava - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Primerjava

Primerjava učbenikov in gradiva za samostojno učenje*

Učbeniki nagibajo k temu, da:

Gradivo za samostojno učenje nagiba k temu, da:
Le implicitno povejo predpogoje
Jasno pove predpogoje
Predpostavljajo interes
Dvigajo in vzdržujejo interes
Potrebujejo posredovanje učitelja
Učeči se jih lahko neposredno uporablja
So zasnovani za širok spekter učečih se
Je narejeno za specifično skupino učečih se
So strukturirani glede na vsebino
Je strukturirano glede ne učenčeve potrebe
Redko izražajo cilje
Vedno postavlja cilje/rezultate
Ponujajo le eno možno pot
Ponuja mnogo možnih poti, ki so vse označene
Zagotavljajo le omejene možnosti za samoocenjevanje
Pogosto ponuja možnosti za samoocenjevanje
Ne upoštevajo možnih težav učečega se
Usmerja se na težave učečega se/ razgradi kompleksne ideje
Ne upoštevajo učenčevih izkušenj
Uporabi učenčeve izkušnje
Le redko pokažejo povzetke
Pogosto kažejo povzetke
Uporabljajo neosebni pasivni stil
Uporablja osebni interaktivni stil
Ponujajo enosmerno komunikacijo
Vzpostavlja dvogovor
Imajo strnjen tekst
So vizualno privlačno predstavljeni
Imajo strnjeno vsebino
Razbije vsebino na manjše dele
Ne omogočajo predstavitve učenčevih pogledov
Vsebujejo obrazce za vrednotenje, ki jih oseba, ki se uči, izpolnjuje
Ne obsegajo nasvetov o tem, kako se učiti
Zagotavlja pomoč pri veščinah učenja
Ne dajejo povratnih informacij o tem, kako je učeči se uspešen
Stalno nudi pomoč in dodatne informacije
Uporabljajo le tekstovno gradivo
Uporablja različne medije

* Predstavljeno na delavnici "Priprava gradiva za samostojno učenje", vodila prof. Roger Lewis in gospod Quentin Whitlock.

OPOMBA: besede »nagibajo k temu« so pomembne. Dandanes imajo učbeniki pogosto nekatere lastnosti, ki so navedene v desni koloni.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415443