Koordinacija Mreže SSU - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Koordinacija Mreže SSU

Mrežo središč za samostojno učenje sestavlja 36 trenutno delujočih središč za samostojno učenje v Sloveniji. Organizacijsko vodenje Mreže SSU pripada Mestni knjižnici Ljubljana. Mreža SSU je rezultat petnajstletnega razvijanja in uvajanja projekta Organizirano samostojno učenje v prakso. Nosilec projekta Organizirano samostojno učenje je Andragoški center Republike Slovenije. Delovanje središč za samostojno učenje sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Sodelovanje v Mreži SSU ni nujno povezano s financiranjem dejavnosti s strani Ministrstva za šolstvo in šport, lahko pa središča s sodelovanjem v Mreži SSU aktivno sodelujejo pri razvoju Organiziranega samostojnega učenja. Uporabljajo lahko razpoložljive vire, ki jih Mreža SSU ponuja (sezname najbolj uporabljanih gradiv, novih gradiv, informacije na področju organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji ipd.).

Pogoj za sodelovanje v Mreži SSU je spremljanje dejavnosti Organiziranega samostojnega učenja po zastavljeni metodologiji Andragoškega centra Republike Slovenije, nosilca projekta.

Mreža SSU je prepoznavna preko:

Organizacija:

 Mestna knjižnica Ljubljana

 Naslov:

 Kersnikova 2, p. p. 378, 1000 Ljubljana

 Telefon:

 01 600 83 13
 Kontaktna oseba: Simona Šinko

 E-naslov:

 koordinacija.mssu@acs.si

 WWW:

 http://www.mklj.si/
 Zemljevid lokacije: najdi.si

Naloge koordinacije Mreže SSU v Sloveniji

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415461