Naloge koordinacije Mreže SSU - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Naloge koordinacije Mreže SSU

 • usklajevanje dela središč,
 • priprava skupnih srečanj središč,
 • zagotavljanje svetovalne pomoči ob morebitnih težavah,
 • vodenje evidenc o potrebah po usposabljanju delavcev v središčih,
 • skrb za usposabljanje delavcev v središčih,
 • spremljanje dela središč in poročanje o njem financerju,
 • skrb za tekoče podatke o delovanju središč, ki so podlaga za financiranje,
 • zbiranje podatkov o novih programih za samostojno učenje,
 • skrb za skupno promocijo središč,
 • zagotavljanje informacij o možnostih in pogojih razvoja novih središč,
 • skrb za geografsko usklajen razvoj, pripravljanje načrta kratkoročnega in dolgoročnega razvoja središč,
 • sodelovanje s tujimi ustanovami, ki se ukvarjajo s samostojnimi oblikami učenja in izobraževanja na daljavo,
 • spremljanje razvoja nove učne tehnologije...

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415449