Pogoji za vključitev - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Pogoji za vključitev

Splošnoizobraževalna središča za samostojno učenje so dopolnilo in/ali alternativa tradicionalnemu učenju in izobraževanju. Namenjena so zlasti ljudem, ki jim iz kakršnihkoli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna sli jim ne ustrezata. Središča so odprta za vse občane, v večji meri jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, zato je učenje v središčih brezplačno. Zagotavljajo učenje splošnoiozbraževalnih vsebin v obliki samostojnega učenja.

Praksa je pokazala, da Organizirano samostojno učenje v obliki središč za samostojno učenje v institucijah, kjer se izobražujemo, bogati ponudbo njihovega izobraževanja. Dejavnost središč za samostojno učenje kakovostno dopolnjuje izobraževalni sistem nasploh, saj se samostojnost udeležencev pri učenju prenaša tudi v druge organizirane oblike izobraževanja. Kaže se tudi v razvijanju odgovornosti pri posameznikih za lastno učenje.

Pravila delovanja

  1. Pogoji za pridobivanje sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje infrastrukturne dejavnosti izobraževanja odraslih
  2. Pogoji za vstop v Mrežo središč za samostojno učenje
  3. Pogoji za osebje
  4. Prostorski in materialni pogoji
  5. Druga pravila

 

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415459