Pogoji za pridobivanje sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje infrastrukturne dejavnosti izobraževanja odraslih - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Pogoji za pridobivanje sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje infrastrukturne dejavnosti izobraževanja odraslih

  • središče deluje v skladu z določenimi standardi in normativi v izobraževanju odraslih Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/2000),
  • središče izpolnjuje kriterije, določene z Odredbo o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/1998),
  • središče opravlja dejavnost splošnoizobraževalne narave in udeležencem ponuja splošnoizobraževalne vsebine,
  • središče je odprto za vse občane in deluje brezplačno.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415436