Pogoji za osebje - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Pogoji za osebje

  • v središčih delajo sodelavci z naslednjimi kvalifikacijami in kompetencami: administratorji , tehnični sodelavci, tutorji/mentorji; glede na velikost središča in organizacijsko shemo sta lahko zasedba in dela sodelavcev različna,
  • v vsakem središču je ena oseba odgovorna za celotno delovanje središča - to je najpogosteje vodja središča, priporočljivo je, da je to oseba, ki sicer deluje kot svetovalecv središču,
  • v času uradnih ur središča je v središču vedno nekdo, ki je na voljo udeležencem; najbolj ustrezno to delo opravlja svetovalec, kjer to ni mogoče ves čas, svetovalec opravlja delo z udeleženci najmanj 15 ur tedensko, ostali čas pa so na voljo drugi delavci,
  • vsi delavci, ki svoje delo v središču opravljajo več kot šest mesecev, opravijo Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje,
  • vsi svetovalci v središču imajo opravljen tudi seminar Svetovanje in mentorstvo pri samostojnem učenju.

Osebje, ki postavi središče in ga vodi, ima poleg pedagoško-andragoške izobrazbe opravljeno dodatno usposabljanje - Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje, svetovalci v središčih za samostojno učenje pa tudi seminar Svetovanje in mentorstvo pri samostojnem učenju.

Naloge, vloge in obseg del zaposlenih v središčih so različne, saj se središča razlikujejo po velikosti in konceptih. Za zagotavljanje ustreznih kadrovskih pogojev je pomembno, da je v središču zaposlena (lahko z delnim delovnim časom) vsaj ena oseba, ki je sicer zaposlen as polnim delovnim časom v izvajalski organizaciji središča za samostojno učenje. Ta je odgovorna za delovanje, promocijo in razvoj središča. Tudi za vse sodelavce (administratorji, tutorji/mentorji), ki v središču sodelujejo le občasno oz. z zmanjšanim obsegom delajo z udeleženci, je pomembno, da so zaposleni v organizaciji, ki izvaja organizirano samostojno učenje. Tako zagotavljamo kontinuiteto sodelavcev, ki delajo z udeleženci, s tem pa tudi višjo kakovost zagotavljanja organiziranega samostojnega učenja.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415444