Prostorski in materialni pogoji - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Prostorski in materialni pogoji

Zagotavljanje  prostorskih pogojev v središčih opredeljuje Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/1998). Vse izvajalske organizacije prostorske pogoje usklajujejo s predpisanimi pogoji, o začetku delovanja središča pa obvestijo Andragoški center RS in Koodinacijo Mreže SSU pri Mestni knjižnici Ljubljana.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415451