Poročila o delovanju v posameznih šolskih letih - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Poročila o delovanju v posameznih šolskih letih

Na straneh Poročila o delovanju so dostopna skupna poročila o delovanju središč za samostojno učenje za posamezno šolsko leto, ki jih pripravlja Koordinacija Mreže SSU na podlagi enotne metodologije spremljanja delovanja središč za samostojno učenje.

S šolskim letom 2003/2004 so središča za samostojno učenje prešla na prenovljeno spremljanje podatkov o udeležencih središč in njihovem učenju. Prenovljena metodologija je bila tudi izhodišče pri zasnovi in načrtovanju računalniškega spremljanja delovanja središč.

V letu 2005 smo tako v delovni skupini za razvoj računalniškega spremljanja delovanja središč razvili posebno spletno računalniško aplikacijo za racionalizacijo spremljanja podatkov, ki je dostopna vsem izvajalcem v Mreži SSU. Aplikacija je v uporabi od 9. maja 2005; izvajalci so pričeli z vnosom podatkov za šolsko leto 2003/2004.

Vsa starejša poročila so na voljo v pisni obliki v knjižnici Andragoškega centra Slovenije.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415473