Učinki samostojnega učenja - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Učinki samostojnega učenja

Dejavnost organiziranega samostojnega učenja je vpeta v širši izobraževalni prostor in pomembno vpliva na:

  1. bogatenje ponudbe izobraževanja (povezovanje, dopolnjevanje drugih oblik izobraževanja);
  2. pomen zagotavljanja strokovne pomoči - motiviranje in spodbujanje k učenju;
  3. zagotavljanje dviga kulture učenja;
  4. spodbujanje vseživljenjskega učenja;
  5. učenje obvladovanja temeljnih spretnosti;
  6. zmanjševanje socialne diferenciacije dostopnosti do znanja;
  7. informiranje širše javnosti o možnostih učenja in izobraževanja;
  8. prenašanje samostojnosti udeležencev pri učenju v druge oblike izobraževanja;
  9. prevzemanje odgovornosti posameznikov za lastno učenje;
  10. vključevanje v organizirane oblike izobraževanja.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415450