Temeljni cilji projekta - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Temeljni cilji projekta

  1. zagotavljanje možnosti neformalnega izobraževanja - brezplačnega organiziranega samostojnega učenja čim širšemu krogu ljudi;
  2. širjenje kulture samostojnega učenja in dvig izobrazbene ravni prebivalstva;
  3. spodbujanje posameznikov k učenju (pridobivanje novih znanj, utrjevanje starih znanj, širjenje pomena vseživljenjskega izobraževanja);
  4. približevanje potrebam odraslih (dostopnost, prosta izbira vsebin in virov, časa in tempa učenja, individualna pomoč strokovno usposobljene osebe);
  5. zagotavljanje ustrezne informiranosti ljudi in ciljnih skupin (letaki, oglasi, ipd.) o možnosti organiziranega samostojnega učenja;
  6. utrjevanje odgovornosti posameznika za napredovanje v lastnem znanju;
  7. zagotavljanje novih, fleksibilnih in v svetu uveljavljenih oblik izobraževanja;
  8. priprava gradiv in materialov za samostojno učenje in v stalnem bogatenju izobraževalnih programov;
  9. uresničevanje sporočil iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju.


Najbolj splošen cilj projekta je uveljaviti samostojno učenje kot pomembno sistemsko prvino v slovenski izobraževalni praksi in razviti sisteme organiziranega samostojnega učenja, ki bodo dosegljivi čim širšemu krogu ljudi.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415470