Razvoj - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Razvoj

Samostojno učenje je najstarejša in najbolj tradicionalna oblika učenja. Veliki misleci v stari Grčiji so se za samostojne učence razglašali že veliko pred časom, ko so se začele razvijati organizirane oblike učenja in izobraževanja. Študije kanadskega andragoga Allena Tougha so pokazale, da je samostojno učenje ne glede na razvitost okolja ali kulturo množičen pojav (Tough, 1979)1 .

Samostojno učenje je manj opazno od institucionalnega (pogosto ga imenujemo kar tradicionalno), je bolj razpršeno, zadeva posameznika in je večinoma manj zavedno. V širšem pomenu samostojno učenje opisujemo kot: "... proces, v katerem posameznik samostojno ali s pomočjo drugih prevzame pobudo za ugotovitev svojih izobraževalnih potreb, za opredelitev ciljev, za iskanje človeških in materialnih učnih virov, za izbiro in uporabo učnih strategij in za oceno učnega rezultata" (Knowles, 1975)2.

V Sloveniji v različnih organizacijah (ljudskih univerzah, zasebnih izobraževalnih organizacijah, knjižnicah in drugod) po zadnjih podatkih deluje 35 središč za samostojno učenje, ki so povezana v Mrežo središč za samostojno učenje (Mreža SSU). Temeljni namen Mreže SSU je razvoj dejavnosti s ciljem, da ima končni uporabnik - udeleženec organiziranega samostojnega učenja - celovito ponudbo.

Središča za samostojno učenje so rezultat petnajstletnega razvijanja in uvajanja projekta Organizirano samostojno učenje, v prakso. Nosilec projekta Andragoški center Republike Slovenije z razvojem pričel v letu 1993, dve leti kasneje pa so v praksi začela delovati prva središča za samostojno učenje.

Seznam delujočih središč za samostojno učenje

 


1 Tough, Allen (1979): The Adult's Learning Projects: a fresh approach to theory and practise in adult learning. The Ontario Institute for Studies in Education, Toronto.

2 Knowles, Malcom Sheperd (1975): Self-Directed Learning: a guide for learners and techers. Assosiation Press. New York.

 

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415474