Model delovanja - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Model delovanja


Dejavnost organiziranega samostojnega učenja izvajajo središča za samostojno učenje, ki so organizirana pri javnih in zasebnih izobraževalnih in drugih organizacijah ter imajo posebej usposobljene strokovne delavce (informatorji, mentorji, svetovalci, tehnični sodelavci).

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja odraslih dejavnost organiziranega samostojnega učenja uvršča med infrastrukturne dejavnosti in jih v tem okviru tudi sofinancira.

Podlage za financiranje dejavnosti so opredeljene z določenimi standardi in normativi za infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih (Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/2000) in Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/1998).

Projekt Razvoj organiziranega samostojnega učenja poteka na Andragoškem centru Republike Slovenije od leta 1993. Razvito imamo izobraževalno dejavnost za usposabljanje strokovne pomoči zaposlenih v središčih, središča so povezana Mrežo središč za samostojno učenje (Mreža SSU), katere temeljni namen je razvoj dejavnosti s ciljem, da ima končni uporabnik - udeleženec organiziranega samostojnega učenja - celovito ponudbo.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415446