Spremljanje delovanja središč - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Spremljanje delovanja središč

Obseg organiziranega samostojnega učenja (podatke o udeležencih, gradivih za samostojno učenje, opravljenih urah samostojnega učenja idr.) spremljamo po metodologiji Andragoškega centra Republike Slovenije skozi vse šolsko leto. Zbrani podatki so podlaga za načrtovanje nadaljnjega razvoja dejavnosti in za ugotavljanje kazalcev kakovosti.

Koordinacija Mreže SSU na podlagi enotne metodologije spremljanja delovanja središč za samostojno učenje praviloma vsako šolsko leto pripravi skupno poročilo o delovanju središč za samostojno učenje.

S šolskim letom 2003/2004 so središča za samostojno učenje prešla na prenovljeno spremljanje podatkov o udeležencih središč in njihovem učenju. Prenovljena metodologija je bila tudi izhodišče pri zasnovi in načrtovanju računalniškega spremljanja delovanja središč.

Na podlagi osnutka podatkovnega modela in evalvacije dosedanjega spremljanja delovanja središč za samostojno učenje smo tako načrtovali vzpostavitev poskusne verzije računalniškega programa za spremljanje dejavnosti središč za samostojno učenje. Računalniška aplikacija je zasnovana po načelu najenostavnejšega dostopa, to je spletnega dostopa.

V letu 2005 smo tako v delovni skupini za razvoj računalniškega spremljanja delovanja središč razvili posebno spletno računalniško aplikacijo, ki je dostopna izvajalcem v Mreži SSU. Aplikacija je v uporabi od 9. maja 2005; izvajalci pa so vanjo vnesli podatke od šolskega leta 2003/2004 dalje.

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415457