Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


Data about the participant of the self-directed learning centre

SSU 1

Date of registration at the centre  (enter the date of the first visit or talk with the participant)
 
   
  
    Začasno prebivališče
Nimam e-pošte
8. Gender M     F
10. Date of birth
11. Education
AUnfinished primary education EVocational college
BComplete primary education FUniversity education
CLower secondary vocational, secondary vocational education GSpecialisation, master’s degree, doctorate
Č4-year secondary vocational or technical education HOther, specify:
DGeneral secondary education, grammar school  
12. Status
AEmployed ČFarmer FChild under
BUnemployed DHousewife GOther, specify:
CRetired EStudent  
13. How far is the self-directed learning centre from your place of residence
A  Less than 1 kilometre Č  6–10 kilometres
B  1–2 kilometres D  11–20 kilometres
C  3–5 kilometres E  More than 20 kilometres
14. Where did you learn about the self-directed learning centre?
AAt the institution where you are registered in the centre DOn the radio, specify which:
BFrom a publicity leaflet EOn the television, specify the channel:
CIn a newspaper, specify which:
GOn the internet
ČFrom friends or acquaintances FFrom other sources, specify:
15. Zakaj ste se odločili za organizirano samostojno učenje v središču za samostojno učenje?
Označite odgovore, ki so po vašem mnenju najpomembnejši, da ste se odločili za takšno obliko učenja
Aželim dopolniti znanje, ki ga pridobivam v šoli, na tečaju, drugje
Bželim pridobiti znanje za lažjo pridobitev nove zaposlitve, za napredovanje na delovnem mestu, v poklicu, stroki ipd.
Cse rad/a učim in pridobivam nove informacije
Člahko sam/a izbiram čas/ritem/vsebine učenja in jih prilagajam svojim potrebam
Dtakšno učenje ali izobraževanje je brezplačno oz. veliko cenejše
Eker za vsebino, ki se jo želim učiti, ni druge organizirane oblike učenja ali izobraževanja (šole, programa, tečaja,...)
Fpri izbiri učnega gradiva in pri učenju mi bo pomagalo osebje SSU (za razliko od samostojnega učenja doma)
Gdrugi razlogi (če med zgornjimi odgovori ni ustreznega, vpišite svoj razlog):
16. Ali obiskujete tudi druge organizirane oblike izobraževanja (program, tečaj, seminar, šola, ...)?
Av organizaciji, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE
Bizven organizacije, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE
17. Kakšne izkušnje/znanje imate za delo z računalnikom?
 odlično  dobro  srednje  slabše  ne obvladam
18. Ocenite svoje znanje tujih jezikov
 
 
 
 
 
 
 
19. Prosimo, dopišite kot kaže primer spodaj, najmanj 2 učni vsebini, ki vas kot udeleženca organiziranega samostojnega učenja v SSU še zanimajo?
Primer:

Vsebinsko področje 1: Excel, obdelava podatkov v Excel-u z vrtljivimi tabelami
Vsebinsko področje 2: zdrava prehrana v veganstvu
Zanimajo me naslednje učne vsebine:
Vsebinsko področje 1: 
Vsebinsko področje 2: 
Vsebinsko področje 3: 
Vsebinsko področje 4: 
Vsebinsko področje 5: Zahvaljujemo se vam za posredovane podatke ter vam zagotavljamo tajnost in skrbno varovanje.
Uporabljali jih bomo zgolj v raziskovalne in razvojne namene projekta.
 
Strinjam se z uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja središča za samostojno učenje in potrebe Andragoškega centra Republike Slovenije, nosilca projekta, in s podpisom potrjujem njihovo resničnost.
 
Podpis udeleženca: ____________________________________________


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.