Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


Az Önálló Tanulás Központja látogatójának adatai

SSU 1

A Központba való beiratkozás napja  (írja be a látogató első látogatásának vagy a vele folytatott első beszélgetésnek a dátumát)
 
   
  
    Začasno prebivališče
Nimam e-pošte
8. Neme F     N
10. Születési ideje
11. Iskolai végzettsége
Abefejezetlen általános iskola Efőiskolai végzettség
Bbefejezett általános iskola Fegyetemi végzettség
Cszakmunkásképző iskola, szakiskola Gspecializáció, mesterfokozat, doktorátus
Čnégyéves szakközépiskola, szakképzettség Hegyéb, mégpedig?
Dgimnázium   
12. Státusza
Afoglalkoztatott Čmezogazdasági ostermelo F15. életévét be nem töltött gyermek
Bmunkanélküli Dháztartásbeli Gegyéb, mégpedig?
Cnyugdíjas Eegyetemi, foiskolai hallgató/tanuló  
13. Milyen messze van lakóhelye az Önálló Tanulás Központjától
A  1 kilométernél közelebb Č  6 - 10 kilométerre
B  1 - 2 kilométerre D  11 - 20 kilométerre
C  3 - 5 kilométerre E  20 kilométernél messzebb
14. Hol szerzett tudomást az Önálló Tanulás Központjáról?
Aabban az intézményben, ahol a Központot látogatja Da rádióból, melyik csatornán?
Begy szórólapról Ea televízióból, melyik csatornán?
Cegy folyóiratból, melyikbol?
Gmáshol, mégpedig?
Ča barátaitól vagy ismeroseitol Faz interneten
15. Zakaj ste se odločili za organizirano samostojno učenje v središču za samostojno učenje?
Označite odgovore, ki so po vašem mnenju najpomembnejši, da ste se odločili za takšno obliko učenja
Aželim dopolniti znanje, ki ga pridobivam v šoli, na tečaju, drugje
Bželim pridobiti znanje za lažjo pridobitev nove zaposlitve, za napredovanje na delovnem mestu, v poklicu, stroki ipd.
Cse rad/a učim in pridobivam nove informacije
Člahko sam/a izbiram čas/ritem/vsebine učenja in jih prilagajam svojim potrebam
Dtakšno učenje ali izobraževanje je brezplačno oz. veliko cenejše
Eker za vsebino, ki se jo želim učiti, ni druge organizirane oblike učenja ali izobraževanja (šole, programa, tečaja,...)
Fpri izbiri učnega gradiva in pri učenju mi bo pomagalo osebje SSU (za razliko od samostojnega učenja doma)
Gdrugi razlogi (če med zgornjimi odgovori ni ustreznega, vpišite svoj razlog):
16. Ali obiskujete tudi druge organizirane oblike izobraževanja (program, tečaj, seminar, šola, ...)?
Av organizaciji, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE
Bizven organizacije, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE
17. Kakšne izkušnje/znanje imate za delo z računalnikom?
 odlično  dobro  srednje  slabše  ne obvladam
18. Ocenite svoje znanje tujih jezikov
 
 
 
 
 
 
 
19. Prosimo, dopišite kot kaže primer spodaj, najmanj 2 učni vsebini, ki vas kot udeleženca organiziranega samostojnega učenja v SSU še zanimajo?
Primer:

Vsebinsko področje 1: Excel, obdelava podatkov v Excel-u z vrtljivimi tabelami
Vsebinsko področje 2: zdrava prehrana v veganstvu
Zanimajo me naslednje učne vsebine:
Vsebinsko področje 1: 
Vsebinsko področje 2: 
Vsebinsko področje 3: 
Vsebinsko področje 4: 
Vsebinsko področje 5: Zahvaljujemo se vam za posredovane podatke ter vam zagotavljamo tajnost in skrbno varovanje.
Uporabljali jih bomo zgolj v raziskovalne in razvojne namene projekta.
 
Strinjam se z uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja središča za samostojno učenje in potrebe Andragoškega centra Republike Slovenije, nosilca projekta, in s podpisom potrjujem njihovo resničnost.
 
Podpis udeleženca: ____________________________________________


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.