Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


Podatki o udeležencu/ki središča za samostojno učenje

SSU 1

Datum vpisa v središče  (vpišite datum prvega obiska ali pogovora z udeležencem)
 
   
  
    Začasno prebivališče
Nimam e-pošte
8. Spol M     Ž
10. Datum rojstva
11. Izobrazba
Anedokončana OŠ Evišja/visoka
Bkončana OŠ Funiverzitetna
Cnižja poklicna, poklicna Gspecializacija, magisterij, doktorat
Čštiriletna poklicna, strokovna izobrazba Hdrugo, kaj?
Dgimnazija  
12. Status
Azaposlen Čkmet Fotroci do 15. leta
Bbrezposelni Dgospodinja Gdrugo, kaj?
Cupokojenec Eštudent/dijak  
13. Oddaljenost vašega bivališča od središča za samostojno učenje
A  manj kot 1 kilometer Č  6 - 10 kilometrov
B  1 - 2 kilometra D  11 - 20 kilometrov
C  3 - 5 kilometrov E  več kot 20 kilometrov
14. Kje ste izvedeli za središče za samostojno učenje?
Av ustanovi, kjer obiskuje središče Dpo radiu, katerem?
Biz propagandnega letaka Epo televiziji, kateri?
Ciz časopisa, katerega?
Giz spleta
Čod prijateljev ali znancev Fdrugje, kje?
15. Zakaj ste se odločili za organizirano samostojno učenje v središču za samostojno učenje?
Označite odgovore, ki so po vašem mnenju najpomembnejši, da ste se odločili za takšno obliko učenja
Aželim dopolniti znanje, ki ga pridobivam v šoli, na tečaju, drugje
Bželim pridobiti znanje za lažjo pridobitev nove zaposlitve, za napredovanje na delovnem mestu, v poklicu, stroki ipd.
Cse rad/a učim in pridobivam nove informacije
Člahko sam/a izbiram čas/ritem/vsebine učenja in jih prilagajam svojim potrebam
Dtakšno učenje ali izobraževanje je brezplačno oz. veliko cenejše
Eker za vsebino, ki se jo želim učiti, ni druge organizirane oblike učenja ali izobraževanja (šole, programa, tečaja,...)
Fpri izbiri učnega gradiva in pri učenju mi bo pomagalo osebje SSU (za razliko od samostojnega učenja doma)
Gdrugi razlogi (če med zgornjimi odgovori ni ustreznega, vpišite svoj razlog):
16. Ali obiskujete tudi druge organizirane oblike izobraževanja (program, tečaj, seminar, šola, ...)?
Av organizaciji, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE
Bizven organizacije, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE
17. Kakšne izkušnje/znanje imate za delo z računalnikom?
 odlično  dobro  srednje  slabše  ne obvladam
18. Ocenite svoje znanje tujih jezikov
 
 
 
 
 
 
 
19. Prosimo, dopišite kot kaže primer spodaj, najmanj 2 učni vsebini, ki vas kot udeleženca organiziranega samostojnega učenja v SSU še zanimajo?
Primer:

Vsebinsko področje 1: Excel, obdelava podatkov v Excel-u z vrtljivimi tabelami
Vsebinsko področje 2: zdrava prehrana v veganstvu
Zanimajo me naslednje učne vsebine:
Vsebinsko področje 1: 
Vsebinsko področje 2: 
Vsebinsko področje 3: 
Vsebinsko področje 4: 
Vsebinsko področje 5: Zahvaljujemo se vam za posredovane podatke ter vam zagotavljamo tajnost in skrbno varovanje.
Uporabljali jih bomo zgolj v raziskovalne in razvojne namene projekta.
 
Strinjam se z uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja središča za samostojno učenje in potrebe Andragoškega centra Republike Slovenije, nosilca projekta, in s podpisom potrjujem njihovo resničnost.
 
Podpis udeleženca: ____________________________________________


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.