- Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

V Sloveniji obstaja veliko možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, tako formalnih kot neformalnih. Ena od oblik neformalnega izobraževanja je tudi Organizirano samostojno učenje (temeljni cilji projekta).

Z razvojem organiziranega samostojnega učenja je Andragoški center Republike Slovenije začel leta 1993. Z njim želimo vzpostaviti in širiti kulturo samostojnega učenja v Sloveniji. Zagotoviti želimo dobre učne razmere za vse, ki se želijo učiti samostojno. S tem namenom razvijamo središča za samostojno učenje, ustrezno svetovalno pomoč, programe za usposabljanje strokovnih delavcev v središčih za samostojno učenje.

V prvi fazi smo posvetili največ pozornosti razvoju središč za samostojno učenje. Razvili smo koncept splošnoizobraževalnih središč, ki delujejo v lokalnih skupnostih ter v izobraževalnih organizacijah, ki so namenjena vsem prebivalcem, ter središč v podjetjih, ki so namenjena zaposlenim.

Središča za samostojno učenje so razpršena po vsej Sloveniji. V Mreži središč za samostojno učenje deluje 34 splošnoizobraževalnih središč, kjer ljudje samostojno in brezplačno utrjujejo in pridobivajo znanje.

Andragoški center Republike Slovenije spremlja in koordinira delo splošnoizobraževalnih središč in izvaja evalvacijo. Delovanje središč, ki dosegajo kriterije, opredeljene z Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/2000), sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Organizacijsko vodenje mreže organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji je leta 2001 prevzela Mestna knjižnica Ljubljana v prostorih na Kersnikovi 2, kjer deluje tudi koordinacija Mreže središč za samostojno učenje.

Naslov:
Koordinacija Mreže središč za samostojno učenje
Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2, p. p. 378
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Erika Pečnik, koordinatorica Mreže središč za samostojno učenje 
+386 (0)1 600 13 39

Dodatne informacije:
dr. Nevenka Bogataj, ACS
+386 (0)1 584 25 79

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415476