Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


Spremljanje učenja po urah in programih

SSU 2

   
Nov udeleženec

Skupno število obiskov
DATUM UČENJA
ČAS UČENJAod : ure     do : ure   skupaj ur:  
 
UČNO MESTO
 
UČNA VSEBINA
NASLOV GRADIVA
Navedite naslov gradiva:
   prikaz podatkov o učnem gradivu
VRSTA GRADIVA
(ustrezno označite)
avdio gradivo video gradivo pisno gradivo
DVD/CD / računalniški program spletni vir spletna gradiva

 


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.