Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


Obrazec za spremljanje učenja in svetovanja

SSU 2

IZBERITE UDELEŽENCA/SVETOVANCA
   
Nov udeleženec


SPREMLJANJE UČENJA PO URAH IN PROGRAMIH
Skupno število obiskov
DATUM UČENJA
ČAS UČENJAod : ure     do : ure   skupaj ur:  
 
UČNO MESTO Dodaj novo učno mesto
 
UČNA VSEBINA Dodaj novo učno vsebino
NASLOV GRADIVA
   prikaz podatkov o učnem gradivu
VRSTA GRADIVA
(ustrezno označite)
avdio gradivo video gradivo pisno gradivo
DVD/CD / računalniški program spletni vir spletna gradivaSPREMLJANJE NEPOSREDNEGA SVETOVALNEGA DELA
 


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.