Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


7. SODELAVCI – KADRI
VODJA SREDIŠČA ZA SAMOSTOJNO UČENJE
  
  
  
 ur
Oblika zaposlitve: ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS DRUGO
Vrsta zaposlitve: REDNA ZAPOSLITEV JAVNA DELA DRUGO
Delovni čas: POLNI DELOVNI ČAS SKRAJŠAN DELOVNI ČAS DRUGO
Izobrazba:
A  visoka izobrazba
B  univerzitetna izobrazba
C  magisterij, specializacija
Č  doktorat
Pedagoško-andragoška izobrazba: DA     NE
Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju: DA     NE
 let
Opravil/a seminar
Uvodni seminar o postavitvi in vodenju središča za samostojno učenje? DA     NE
Svetovanje in mentorstvo pri samostojnem učenju in izobraževanju na daljavo? DA     NE
Priprava gradiva za samostojno učenje? DA     NE
Priprava programov za samostojno učenje in izobraževanje na daljavo? DA     NE
Temeljno usposabljanje za uporabo računalniške aplikacije? DA     NEPodatki o izvajalski organizaciji in kadrih
vodja
svetovalec/ka
informator/ka
tehnični/a administrator/ka


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.