Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


7. SODELAVCI – KADRI
TEHNIČNI/A ADMINISTRATOR/KA V SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO UČENJE
  
 ur
Oblika zaposlitve: ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS DRUGO
Vrsta zaposlitve: REDNA ZAPOSLITEV JAVNA DELA DRUGO
Delovni čas: POLNI DELOVNI ČAS SKRAJŠAN DELOVNI ČAS DRUGO
Izobrazba:
A  štiri- ali petletna poklicna, strokovna ali splošna izobrazba Č  univerzitetna izobrazba
B  višja izobrazba D  magisterij, specializacija
C  visoka izobrazba E  doktorat
Pedagoško-andragoška izobrazba: DA     NE
Strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju: DA     NE
 letPodatki o izvajalski organizaciji in kadrih
vodja
svetovalec/ka
informator/ka
tehnični/a administrator/ka


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.

?>